Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys - Kunskapsmatris

Skapad 2021-02-11 13:19 i Torpskolan Lerum
Matris från kunskapskrav i svenska som hör ihop med området novellanalys.
Grundskola 7 – 9

Novellanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Novellanalys - Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Novellanalys - Budskap
Eleven kan utifrån olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: