Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text (debattartikel)

Skapad 2021-02-11 13:24 i Förslövs skola F-9 Båstad
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (argumenterande text)
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (argumenterande text)

Innehåll
Eleven argumenterar på ett enkelt sätt för sin tes. Åsikten stödjs med minst ett argument. Försök ges att underbygga med fakta från andra texter.
Eleven argumenterar på ett utvecklat sätt för sin tes. Argumenten underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter och fakta från andra texter. Motargument tas hänsyn till men bemötandet är inte helt tydligt.
Eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, med fakta från andra texter samt med kunskaper om omvärlden. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord (och, men, eftersom) samt styckeinledare. Inledning och / eller avslutning är något otydligt eller väcker lite intresse för att läsa vidare.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källhänvisning
Källhänvisningen ger information om var informationen kommer ifrån och hänvisningen finns med i den löpande texten men inte helt som en del av den.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån och infogas på ett relativt smidigt sätt i den löpande texten.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån samt infogas smidigt i den löpande texten.
Bearbeta och förbättra
Utifrån respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan behöva hjälp att tydligare peka ut det som ska bearbetas.
Utifrån respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan utifrån en övergripande feedback till viss del på egen hand förbättra.
Utifrån respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett väl fungerande sätt. Du kan utifrån övergripande feedback på egen hand förbättra och ta egna initiativ till förbättring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: