Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - debattartikel VT21

Skapad 2021-02-11 13:47 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8
E
C
A
Innehåll
Textens syfte, att övertyga, framgår. Texten är i huvudsak anpassad till texttypen debattartikel (innehåller ställningstagande/tes och argument). Argumenten är enkla och bygger på till viss del underbyggda resonemang.)
Texten står på egna ben och övertygar läsaren ganska väl. Texten är relativt väl anpassad till texttypen debattartikel (argument och motargument är relevanta och tydligt kopplade till ställningstagandet/tesen). Argumenten är relativt väl utvecklade och bygger på relativt väl underbyggda resonemang.
Texten står på egna ben. Övertygar väl. Texten är anpassad väl anpassad till texttypen debattartikel (argument och motargument är relevanta, träffsäkra och tydligt kopplade till ställningstagandet/tesen). Argumenten är väl utvecklade och bygger på relativt väl underbyggda resonemang.
Struktur
Debattartikeln har en i huvudsak fungerande struktur. Eleven använder textbindning (det finns en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Debattartikeln har en relativt väl fungerande struktur. Eleven använder utvecklad textbindning (det finns relativt väl fungerande kopplingar mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Debattartikeln har en väl fungerande struktur. Eleven använder väl utvecklad textbindning (det finns tydliga kopplingar mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Språk
Viss språklig variation. (Enkelt ordval. Viss omotiverad upprepning förekommer.) Meningarna fungerar i huvudsak (t ex få ordföljds- eller syftningsfel). Följer i huvudsak regler för stavning och skiljetecken. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Relativt god språklig variation. (Orden passar i sammanhanget. Synonymer förekommer) Meningarna är av varierande längd och fungerar relativt väl (inga ordföljds- eller syftningsfel). Följer relativt väl regler för stavning och skiljetecken. Språket är i relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
God språklig variation. (Ordvalet är nyanserat, träffsäkert, specifikt). Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl. Följer regler för stavning och skiljetecken. Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: