Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältundersökning träd år7

Skapad 2021-02-11 15:11 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Biologi

Rubrik 1

På väg
Ok
Bra
Mycket bra
Fältstudier
Har svårt att genomföra fältundersökning enligt given planering.
Genomföra enkel fältundersökning enligt given planering.
Dokumentera undersökningen
Dokumentationen är bristfällig.
Dokumentationen är enkel. Alla fem träd är artbestämda. Bild finns med på alla träd. Någon form av jämförelse mellan träden.
Dokumentationen är utvecklad. Alla fem träd är artbestämda och beskrivna med ord. Bild finns med på alla träd och tydlig bild på knopparna. Likheter och skillnader mellan träden har presenterats.
Dokumentationen är väl utvecklad. Alla fem träd är artbestämda och väl beskrivna i textform. Bild finns med på alla träd och tydlig bild på knopparna. Likheter och skillnader mellan träden har presenterats. Redogörelse för omgivningen där trädet växer med tillhörande slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: