Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling utifrån skolverkets obligatoriska diagnoser

Skapad 2021-02-11 17:41 i Hannaskolan Grundskolor
Matris utifrån avstämningspunkterna i skolverkets bedömningsmaterial Läsa A, Läsa B och Läsa C
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matris utifrån avstämningspunkterna i skolverkets bedömningsmaterial Läsa A, Läsa B och Läsa C. Avstämning A ska ha uppnåtts i slutet av år 1.

Läsa A
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver
Eleven urskiljer ord ur meningar
Eleven läser ord och meningar med hjälp av både logografisk helords läsning och ljudningsstrategin.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Läsa B
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar sig själv vid behov
.Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar leta efter olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Läsa C
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodnings-strategin.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstartegin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: