Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva på tyska - Mein Zuhause

Skapad 2021-02-11 18:37 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömning skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Det du skriver består av korta meningar/påståenden.
Det du skriver består oftast av korta meningar/påståenden, men du försöker ibland utveckla det du skriver. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du berättar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet i din text är fylligt och du har med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna på tyska och ibland använder du svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt när det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du kan lösa flera språkliga problem.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett mycket enkelt språk. Du skriver bara enstaka ord eller inte alls på tyska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och binder ihop meningar till sammanhängande resonemang. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i din text.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer när du beskriver hur du bor.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd när du beskriver hur du bor.
Du har ett brett och varierat förråd av ord och uttryck när du beskriver hur du bor.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: