Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier - Svenska som andraspråk åk 9

Skapad 2021-02-12 14:32 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Under arbetet med dystopier i svenska som andraspråk har du visat följande kunskaper:

Tala

Nivå 1
Ännu ej uppnått
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Samtala och diskutera
Du visar inte att du kan samtala och diskutera det du har läst. Du visar inte att du kan framföra åsikter med till viss del underbyggda argument.
Du samtalar om och diskuterar det du har läst på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Du framför åsikter med till viss del underbyggda argument.
Du samtalar om och diskuterar det du har läst på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna relativt väl. Du framför åsikter med relativt väl underbyggda argument.
Du samtalar om och diskuterar det du har läst på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Du framför åsikter med väl underbyggda argument.

Skriva

Nivå 1
Ännu ej uppnått
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Skriva olika slags texter
Du visar inte att du kan skriva en bokreflektioner och bokanalys med variation, fungerande struktur och anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.
Du skriver bokreflektioner och bokanalys med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.
Du skriver bokreflektioner och bokanalys med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.
Du skriver bokreflektioner och bokanalys med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.
Språkliga normer
Du följer inte språkliga normer på ett fungerande sätt.
Du följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du följer språkliga normer på ett fungerande sätt.
Du följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Läsa

Nivå 1
Ännu ej uppnått
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Läsa och förstå
Du visar inte på tillräcklig läsförståelse.
Du läser med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Du läser med gott flyt och visar god läsförståelse.
Du läser med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse.
Sammanfatta
Du visar inte att du kan sammanfatta boken du har läst.
Du sammanfattar boken du har läst med viss säkerhet.
Du sammanfattar boken du har läst med god säkerhet.
Du sammanfattar boken du har läst med mycket god säkerhet.
Resonera
Du visar inte att du kan resonera om innehållet boken du har läst.
Du för enkla resonemang om innehållet i boken du har läst.
Du för utvecklade resonemang om innehållet i boken du har läst.
Du för välutvecklade resonemang om innehållet i boken du har läst.
Litterära sammanhang
Du visar inte att du har grundläggande kunskaper om genren dystopi.
Du visar grundläggande kunskaper om genren dystopi.
Du visar goda kunskaper om genren dystopi.
Du visar mycket goda kunskaper om genren dystopi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: