Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text - Sociala medier

Skapad 2021-02-13 17:35 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsuppgift - Resonerande text om sociala mediers för - och nackdelar
Grundskola 8 Svenska

Bedömningsuppgift - Resonerande text om sociala medier

Rubrik 1

Bedömningsmatris
Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Aspekt 1
Innehåll
Du anpassade i huvudsak innehållet till en ungdomstidning. Du förde ett enkelt resonemang om för - och nackdelar med sociala medier. Du tog upp exempel från din egen vardag samt från något du sett/hört/läst. Du gjorde ett försök till källhänvisning i texten.
Du anpassade relativt väl innehållet till en ungdomstidning. Du förde ett utvecklat resonemang om för - och nackdelar med sociala medier. Dina exempel var passande och utvecklade resonemanget. Du angav källan på ett relativt väl fungerande sätt.
Du anpassade innehållet väl till en ungdomstidning. Du förde ett välutvecklat och nyanserat resonemang om för- och nackdelar med sociala medier. Dina exempel var träffande och fördjupade resonemanget samt var väl infogade i texten. Du angav källan på ett väl fungerande och smidigt sätt.
Ny aspekt
Struktur
Du knöt ihop din text enkelt. Du försökte variera din textbindning. Du delade in texten i stycken på ett i huvudsak varierande sätt.
Du knöt ihop din text genom att variera din textbindning. …….på ett fungerande sätt. Du hade en relativt tydligt inledning och avslutning.
Du knöt ihop din text genom att variera din textbindning på ett smidigt sätt. ….på ett väl fungerande sätt. Du hade en effektiv inledning och avslutning.
Ny aspekt
Språk
Du försökte variera ordval och meningslängd. Meningsbyggnad, skiljetecken och stavning behärskades tillräckligt för att inte störa läsningen.
Du varierad ordval och meningslängd. …..behärskades även om något av det blev lite fel.
Du skrev träffsäkert. …..behärskades.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: