Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text årskurs 5

Skapad 2021-02-14 17:20 i Solskiftesskolan Österåker
Detta är en matris kopplad till en skrivuppgift för årskurs 5 - Det här är jag, en text i kapitelform.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Jag följer inte instruktionen. Jag skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande berättande text.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som fungerar relativt väl som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en text som fungerar väl som en berättande text uppdelad i olika kapitel.
Innehåll
Jag gör med hjälp av lärare enkla beskrivningar och räknar upp händelser.
Jag skriver så att den som läser förstår det mesta av vad jag menar. Jag gör enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Jag beskriver miljön och personerna kortfattat. Jag räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Jag skriver så att den som läser förstår vad jag menar. Innehållet är relativt tydligt. Jag beskriver miljön, personerna och/eller händelserna med några detaljer och använder mig ibland av t ex liknelser eller metaforer för att skapa en tydligare förståelse hos läsaren.
Jag skriver med ett mycket tydligt innehåll. Jag har välutvecklande beskrivningar av miljön, personerna och händelserna och jag använder mig av många olika sätt för att göra detta.
Struktur
Jag behöver få hjälp med att göra ändringar i texten så att den blir tydligare och mer sammanhängande.
Jag har en i huvudsak fungerande struktur. Min text har några delar som jag behöver förbättra så att läsaren förstår. Jag har en röd tråd som jag håller mig till för det mesta.
Jag har en relativt väl fungerande struktur men en röd tråd. Min text är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Jag använder enkla sambandsord t ex och, men.
Jag har en väl fungerande struktur och följer en tydlig röd tråd. Min text är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Jag använder mig av många olika sambandsord för att variera.
Språk
Jag behöver hjälp med vilken verbform jag ska använda. Jag behöver hjälp med grundläggande regler för vilken ordning orden ska användas och jag upprepar mina ord.
Jag skriver med viss språklig variation och använder olika ord och längd på meningar vid ett par tillfällen. Jag blandar verbformer ibland.
Jag skriver med språklig variation, använder många olika ord och har olika längd på mina meningar som ofta är korrekta. Jag använder oftast verben i korrekt form.
Jag skriver med god språklig variation. De ord och uttryck jag väljer är passande och höjer textens kvalitet. Jag skriver korrekt, både vad gäller meningsbyggnad och tempus.
Skrivregler
Jag är osäker när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Jag kan de grundläggande reglerna för stavning och jag använder skiljetecken med viss säkerhet. Jag använder stor/liten bokstav korrekt många gånger. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Jag kan de grundläggande regler för stavning och jag använder oftast korrekt skiljetecken och stor och liten bokstav. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Jag använder korrekt stavning, har rätt skiljetecken och använder stor och liten bokstav korrekt. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Jag är på väg mot nivå 1.
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Jag följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: