Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Text och bild "Prinsessan och mördaren"

Skapad 2021-02-15 07:59 i Hälsinggårdsskolan Falun
Precis som en text så berättar bilden. Den förklarar inte bakgrund eller orsak och inte heller vad som kommer att hända sen, som en text kan göra. Den berättar bara om ögonblicket. Men samtidigt visar bilden så mycket annat som texten har svårt att beskriva. I den här uppgiften så ska du visa att du kan se hur bild och text kan komplettera och förstärka varandra.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vad bedöms?

- din förmåga att välja något ur boken som du tycker hör till bokens tema. - din förmåga att välja en bild som du på något sätt tycker passar ihop med den text du valt. - din förmåga att presentera text och bild och förklara vilken liknande huvudtanke som uttrycks i text och bild. - din förmåga att skriva med språklig variation och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
På väg
Grundläggande
God nivå
Mycket god nivå
Tolka och resonera om budskap
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: