Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music Presentation Year 9

Skapad 2021-02-15 13:07 i Annerstaskolan Huddinge
Short oral presentation of an artist and a song.
Grundskola 9 Engelska

Short oral presentation of an artist and a song.

Utvecklingsområde
>
>>
>>>
Muntlig produktion
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  C 9
  • En  A 9
  • En  A 9
Eleven når inte kunskapskraven
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass­ ning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig rela­ tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: