Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt prov i franska åk 8

Skapad 2021-02-15 16:37 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris Moderna språk: Tala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val

Moderna språk: Tala

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Uttal och Intonation
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter svenskt eller entonigt)
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Flyt
Du letar konstant efter ord och gör långa pauser.
Du letar ofta efter ord.
Du tvekar vid flera tillfällen. Du har en viss förmåga att korrigera dig själv.
Du tvekar bara vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att korrigera dig själv. Du har bra flyt med naturliga pauser.
Ordförråd
Ditt ordförråd räcker inte till.
Du uttrycker dig med enkla ord och meningar.
Du uttrycker dig med gott ordförråd.
Du uttrycker dig med gott och varierat ordförråd,
Korrekthet
Du gör många fel, som gör att det blir svårt att förstå vad du vill säga.
Du gör många fel, men man förstår vad du vill säga.
Du gör få fel och de påverkar inte begripligheten
Du pratar i stort sett korrekt.
Förmåga att ställa och besvara frågor
Du kan inte ställa eller besvara frågor.
Du kan ställa och besvara någon fråga.
Du kan ställa och besvara frågor.
Du kan ställa och besvara varierade frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: