Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO ETNICITET & SEGREGATION

Skapad 2021-02-16 10:36 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Sociologi

Rubrik 1

E
D
C
B
A
BEGREPP & TEORI
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med stor säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser.
ANALYS & REFLEKTION
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: