Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2021-02-16 11:24 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Matematik

Faktakunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Välja och skapa lämpligt diagram
Kunna välja rätt typ av diagram i förhållande till det som undersöks.
Skapa stapel-, stolp- och linjediagram.
Skapa cirkeldiagram, stam-blad-diagram och lådagram.
Läsa av diagram
Kunna läsa av stapel-, stolp- och linjediagram.
Läsa av cirkeldiagram.
Kombinera händelse med ett diagram.
Kritiskt granska statistik utifrån angivna aspekter.
Frekvens
Skapa en frekvenstabell.
Räkna ut relativ frekvens.
Räkna ut den relativa frekvensen i grader.
Lägesmått & spridningsmått
Beräkna lägesmåttet typvärde.
Beräkna lägesmåtten medelvärde och median, samt spridningsmåttet variationsbredd.
Beräkna medelvärde, typvärde och median utifrån stam-blad-diagram och lådagram.

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Förstå frågan i en textuppgift genom att använda en stödstruktur för att plocka ut viktig information.
Använda någon strategi vid lösning av ett problem och kunna lösa ett problem som kräver ett steg.
Använder kunskaper från olika delar av det centrala innehållet för att lösa problem som kräver flera steg/beräkningar.
Använder kunskaper från olika delar av de mer komplexa delarna av det centrala innehållet för att lösa problem som kräver flera steg/beräkningar.
Begrepp
Förstå begrepp genom att beskriva dess betydelse med egna ord.
Använda generella begrepp för att lösa rutinuppgifter.
Använda områdesspecifika begrepp för att lösa rutinuppgifter.
Använda komplexa områdesspecifika begrepp för att lösa rutinuppgifter.
Metod
Använda stödstrukturer (mall, personstöd) för att komma framåt i en uppgift.
Använda estetiska lösningar för att komma framåt för att lösa en uppgift.
Använda en skriftlig räknemetod som är anpassad till uppgiften.
Använda generella skriftliga räknemetoder för att lösa en uppgift.
Resonemang
Följa med i andras förklaringar genom att bidra med egna tankar eller redovisa någon annans tankar.
Förklara varför en viss metod ska användas och vad svaret innebär/betyder.
Tolka resultat och dra slutsatser, samt motivera sin lösning.
Kommunikation
Muntligt/skriftligt beskriva och motivera tillvägagångssätt, så någon annan förstår.
Beskriva likheter och skillnader mellan begreppen. Visa vad det är du tar reda på till varje beräkning. Ditt språk innehåller grundläggande matematiska begrepp och går att följa.
Visa samband mellan begreppen. Ditt språk innehåller områdesspecifika matematiska begrepp och följer logisk tankegång. Du använder symboler (variabler, räknesymboler, likhetstecken osv) på ett korrekt sätt.
Ditt språk är innehåller komplexa begrepp och används i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: