Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteprov

Skapad 2021-02-16 11:39 i Rönnowskolan Kristianstad
Övergripande matris
Grundskola 7 – 9 Matematik

Förmåga

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men kan ha vissa brister.
Redovisar på ett ändamålsenligt sätt.
Redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: