Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning utifrån distansundervisning i slöjd. Tolka slöjdföremål

Skapad 2021-02-16 14:59 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Rubrik 1

Att tolka ett slöjdföremåls estetiska uttryck kan handla om att tolka och bedöma ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang. Det här synsättet innebär inte att ett slöjdföremål som har ett starkt estetiskt uttryck behöver vara ”vackert”.
  • Sl  E 9   Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  • Sl  E 9   Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  • Sl  C 9   Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  • Sl  A 9   Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: