Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Diary of Nelson Mandela Fg Skriftlig förmåga

Skapad 2021-02-16 17:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Återkoppling på uppsatsen "The Diary of Nelson Mandela"
Grundskola 9 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll som ger en realistisk bild av Mandelas situation.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du visar i din text att du har god kännedom om Mandelas historia genom att väva in det i texten på ett effektivt sätt.
Struktur
Texten har en viss struktur. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning, exempelvis hälsningsfraser i brevformen.
Texten har en klar struktur med styckeindelning, en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Ord och uttryck
- ordförråd - ordval
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig. Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord. Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav.
Du använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften. Du använder uttryck för känslor från listan ni tränat på.
Stavning och form (grammatik)
Stavning Grammatik Tempus
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns. Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen. Du håller dig till samma tempus.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel. Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: