Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ BI år 7, vt21 - Liv och utveckling

Skapad 2021-02-16 19:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi

Skriftligt prov - par/trio

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta och begrepp
Hur du använder biologins fakta och begrepp för att beskriva och förklara aktuellt område, "Liv och utveckling" --> - kriterier för liv - cellers uppbyggnad och funktion - livets uppkomst och historia - fotosyntesen och cellandning - ekologi
Du visar inte tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Centrala upptäckter
Hur du tar dig an historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter, både historiska och nutida, och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

Digital inlämningsuppgift - grupp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Innehåll
Hur du använder biologins fakta och begrepp för att beskriva och förklara fotosyntesen och cellandningen.
Du visar inte tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop. Innehållet i presentationen är bristfälligt. Det saknas viktiga delar gällande de angivna punkterna/strukturen.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt. Innehållet i presentationen motsvarar de angivna punkterna/strukturen.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt. Innehållet i presentationen innehåller viktig och tydlig information som motsvarar de angivna punkterna/strukturen.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt. Innehållet i presentationen innehåller viktig och tydlig information som motsvarar de angivna punkterna/strukturen på ett mycket bra sätt.
Anpassning
Hur du använder naturvetenskaplig information för att skapa en redovisning med anpassning till budskap och mottagare (åk 4)
Det naturvetenskapliga innehållet saknar anpassning till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är till viss del anpassat till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är väl anpassat till mottagarna.
Det naturvetenskapliga innehållet är mycket väl anpassat till mottagarna.

Skriftlig inlämning - enskild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: