Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Do schools kill creativity?

Skapad 2021-02-17 11:55 i Solskiftesskolan Österåker
Lärandematris för skrivuppgift: "Do schools kill creativity?"
Grundskola 8 – 9 Musik

Lärandematris för skrivuppgift: "Do schools kill creativity?"

Bedömningen avser

  • Mu  7-9   Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  • Mu  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  • Mu  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  • Mu  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Godtagbara kunskaper
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Sammanfattar materialet.
Sammanfattar materialet. Lyfter enstaka citat och gör relevanta kopplingar/jämförelser/skillnader till det egna livet, antingen i eller utanför skolan.
Sammanfattar materialet på en detaljerad nivå. Lyfter flera antal citat och gör relevanta kopplingar/jämförelser/skillnader till egna livet och skolan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: