Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2021-02-17 13:05 i Rödsleskolan Oskarshamn
Bedömningsmatris - insändare
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Innehåll
Rubrik
Insändaren saknar rubrik
Rubriken passar inte riktigt till innehållet i insändaren.
Rubriken är en bra sammanfattning av din tes.
Rubriken talar tydligt om vad din insändare handlar om och den lockar till läsning.
Inledning och tes
Din insändare har ingen inledning som beskriver vad du reagerat på
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på. Inledningen lockar till läsning.
Argument
Det finns inget tydligt argument som förklarar varför du tycker som du gör.
Det finns minst ett argument och du förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör. Du har relevanta argument.
Avslutning
Avslutning saknas.
Det finns en avslutning men den saknar tydlig koppling till tesen
Avslutningen är tydligt kopplad till tesen.
Avslutningen är tydligt kopplad till tesen. En uppmaning eller förslag på lösning ges.
Signatur
Du har inte skrivit under med ditt namn eller en signatur/pseudonym.
Du har skrivit under med ditt namn eller med en pseudonym.
Du har skrivit under med en signatur som inte avslöjar vem du är men som säger något om dig.
Du har skrivit under med en väl vald signatur som inte avslöjar vem du är men som säger något om dig.
Struktur
Röd tråd och textbindning
Texten är osammanhängande och textbindningen är inte korrekt.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…” Text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är styckeindelad på ett korrekt sätt.
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är felaktigt.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord och uttryck som passar genren.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar inte.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du visar ännu inte att du kan följa skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: