Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räta linjen och ekvationssystem

Skapad 2021-02-17 15:58 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 9 Matematik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar godtagbara kunskaper om begrepp som koordinater, k-värde, m-värde, lutning, linjens ekvation
Visar goda kunskaper om begrepp som koordinater, k-värde, m-värde, lutning, linjens ekvation, ekvationssystem
Visar mycket goda kunskaper om begrepp som koordinater, k-värde, m-värde, lutning, linjens ekvation, ekvationssystem
Metod
Räta linjen
Visar godtagbara kunskaper tex genom att rita graf utifrån en ekvation och/eller bestämma ekvationen för för en rät linje
Visar goda kunskaper genom att lösa olika slags uppgifter som handlar om räta linjen tex parallella linjer, punkt på en linje, rita graf och bestämma ekvationer.
Visar mycket goda kunskaper genom att med stor säkerhet lösa olika slags uppgifter som handlar om räta linjen tex parallella linjer, punkt på en linje, rita graf och bestämma ekvationer.
Metod
Ekvationssystem
Löser något ekvationssystem grafiskt eller algebraiskt
Löser ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt med viss säkerhet samt ställer upp någon/några ekvationer i problemlösningen på ett godtagbart sätt
Löser ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt med säkerhet samt ställer med säkerhet upp ekvationer i problemlösningen
Resonemang
Använder enkla resonemang tex ord eller bild(graf) och/eller tolkar delar av något problem.
Använder delvis utvecklade resonemang samt tolkar något av problemen korrekt och visar det i viss del i svaret
Använder utvecklade resonemang samt tolkar problemen korrekt och visar det i svaret
Kommunikation
Lösningar och resonemang är delvis möjliga att följa. Använder ett godtagbart matematiskt språk.
Lösningar och resonemang är lätta att följa. Använder till större delen ett korrekt matematiskt språk.
Lösningar och resonemang är tydliga och det matematiska språket är korrekt och relevant
Problemlösning
Påbörjar lösning av något problem tex att skriva en ekvation eller provar sig fram
Löser ett av problemen med godtagbart svar
Löser båda problemen med korrekta svar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: