Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2021-02-17 17:10 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Novell

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Texten är för kort.
Texten är enkel och ganska kort. Du berättar och staplar händelser på varandra. Din text saknar intresseväckande detaljer.
Texten är relativt utvecklad. Du försöker förmedla en upplevelse. Din text har relativt tydligt fokus.
Texten är utvecklad. Du förmedlar en upplevelse. Din text har tydligt fokus.
Gestaltande beskrivning
person-, miljöbeskrivning, fånga en stämning, målande språk, liknelser, metaforer
Texten saknar beskrivningar.
I texten finns enkla beskrivningar. Vid enstaka tillfällen använder du målande språk.
I texten finns passande beskrivningar. Du använder målande språk.
I texten finns välfunna och medvetna beskrivningar. Du använder ett målande språk, t ex metaforer och liknelser.
Din text är inte en typisk novell.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.

Struktur

Sammanhang och styckeindelning
Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå.
Din text är enkelt uppbyggd. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Du har en relativt passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ganska bra ihop. Texten är sammanhängande.
Du har en passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ihop. Texten är sammanhängande.
Du glömmer att dela in i stycken.
Styckeindelningen fungerar överlag.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: