Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris religionskunskap åk 7-9

Skapad 2021-02-18 09:11 i Färsingaskolan Sjöbo
Ämnesmatris för högstadiets religionskunskap. 4 steg, utan betygsbokstäver.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Syftet med religionskunskap i årskurserna 7-9 är att eleven ska

  1. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  2. analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  3. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  4. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
  5. söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mycket väl godkänd
1.
Ha KUNSKAPER om kristendomen och de andra världsreligionerna och kunna BESKRIVA centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
2.
RESONERA om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
3.
BESKRIVA och RESONERA om hur religioner kan påverkas av och påverka samhället.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
4.
RESONERA om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
5.
RESONERA och ARGUMENTERA kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra resonemang och ANVÄNDA etiska begrepp och modeller.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
6.
SÖKA information om religioner och RESONERA om informationens och källornas TROVÄRDIGHET och RELEVANS.
Till viss del Huvudsakligen Enkelt Grundläggande
Ganska bra Komplexa samband Utvecklat
Välutvecklat Nyanserat Fördjupande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: