Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarportätt - Tre svenska klassiker.

Skapad 2021-02-18 10:01 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet "Tre svenska klassiker"
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Dessa kunskapskrav är kopplade till arbetsområdet "Tre svenska klassiker"

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ny nivå
Insats krävs
E
C
A
Språklig anpassning till genren
Du visar att du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du visar att du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du visar att du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Språkriktighet
Din text visar att du i huvudsak behärskar språkliga normer, som t ex rättstavning, verbtempus och ordföljd. Det finns några felaktigheter i din text men dessa stör inte förståelsen av vad du vill uttrycka.
Din text visar att du behärskar språkliga normer, som t ex rättstavning, verbtempus och ordföljd. Finns enstaka fel är dessa stör inte läsningen nämvärt.
Din text visar att du helt behärskar språkliga normer, som t ex rättstavning, verbtempus och ordföljd.. Din text innehåller i princip inga språkliga felaktigheter
Kopplingar mellan författare, verk och tid
Du visar att du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
Välja ut och sammanställa information
Din text är till stora delar kopierad från andra källor.
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat, ämnesrelaterat språk
Disposition
Din text är alltför rörig och saknar en planerad disposition.
Din text har en i stort sett fungerande struktur med styckeindelning och du berättar med en enkel kronologi
Din text har en relativt väl fungerande struktur med tydlig styckeindelning och underrubriker som väl speglar vad texten handlar om. Din text innehåller en tydlig inledning och ett tydligt slut.
Din text har väl fungerande struktur med en intresseväckande inledning, tydlig styckeindelning, välfunna underrubriker som väcker nyfikenhet på textens innehåll.
Källorförteckning, källhänvisningar
Din text saknar källförteckning och/eller källhänvisning.
Din källförteckning fungerar, men källorna är inte helt korrekt återgivna. Du hänvisar till en enda källa eller har använt någon källa som inte är helt tillförlitlig.
- - -
Du har använt flera tillförlitliga källor och din källförteckning är korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: