Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna, tjänstegaranti år 2, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2012-02-28 08:51 i Helsingborg
reviderad feb 2012
Grundskola 1 – 2 Matematik

Tjänstagaranti för vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.

På väg att kunna
____Kan ____
Beträffande tal
Du ska kunna läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde.
Du ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp naturliga tal.
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder.
Du ska kunna hantera matematiska likheter med naturliga tal och förstå likhetstecknets betydelse.
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
Du ska med hjälp av addition och subtraktion kunna räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Du ska kunna bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
Du ska kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt
Du ska kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: