Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och förstå (Åk F-3)

Skapad 2021-02-18 14:31 i Skeda skola Linköping
Grundskola F – 3 Svenska

Läsa och förstå

  • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Åk F-1
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Läsriktningen
Eleven känner till läsriktningen.
Bokstäver och bokstavsljud
Eleven kopplar ihop alla bokstäver och dess ljud.
Eleven kan läsa korta meningar (3 - 5 ord) i en text med ljudenlig stavning.
Eleven kan läsa en kort berättelse med ljudenlig stavning, t.ex. Teo och Tanja.
Läsa med flyt och förståelse
Eleven kan svara på frågor kring berättelser som läraren läser högt.
Eleven kan läsa kortare texter högt.
Eleven kan läsa med flyt och förståelse, t.ex. Ödehuset, och återberättar innehållet muntligt.
Eleven kan läsa med flyt och förståelse, t.ex. I trädgården.
Eleven kan läsa texter på egen hand, t.ex. Gömma nyckel, och svara på frågor om texten skriftligt.
Eleven kan läsa, förstå, återge och utföra en enkel instruktion.
Eleven kan svara på frågor om texters innehåll som är mellan och bortom raderna.
Eleven kan läsa och förstå en enkel faktatext, t.ex. Gleerups småböcker.
Eleven kan läsa och återberätta beskrivande texter, t.ex. texten om Elefantens språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: