Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris skrivuppgifter

Skapad 2021-02-20 14:55 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningen i matrisen gäller de kunskapskrav som arbetsområdet och planeringen berör.

Behöver träna mer
Fungerar mycket bra
Skriva texter
Behöver träna på språklig variation, textbindning, språkliga normer och regler. Visar inte att förmågan finns.
Kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer och regler, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer och regler, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer och regler, avpassat efter texens syfte och tänkta mottagare.
Berättande texter
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Visar inte att förmågan finns.
Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en enkel uppbyggnad och är indelad i stycken
Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en relativt komplex uppbyggnad, fungerande styckeindelning och meningsbyggnad
Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en komplex uppbyggnad, väl fungerande styckeindelning och varierad meningsdbyggnad
Sammanställningar
Behöver träna på att sammanställa och strukturera information från olika källor. Visar inte på att förmågan finns.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk väl fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Behöver träna på textrespons. Visar inte att förmågan finns.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: