Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text årskurs 6

Skapad 2021-02-20 17:57 i Torpskolan Lerum
Matris för bedömning av berättande text liknade delprov C1
Grundskola 6 Svenska

Matris för bedömning av berättande text i svenska åk 6, med utgångspunkt i delprov C1 i nationella provet.

Aspekter
E
C
A
INNEHÅLL
Begripligt innehåll. - Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla gestaltande beskrivningar. - Enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns. - Händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. - Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. - Utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns. - Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll. - Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. - Välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer finns. - Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt, t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering. - Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Relativt väl fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t.ex. genom inledning, avslutning, stykeindelning/styckemarkering. - Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. - Berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men, så att.
Väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, stykeindelning/styckemarkering. - Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. - Berättelsen är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
SPRÅK
Viss språklig variation. - Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. - Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. - Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. - Ordvalet är förhållandevis varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. - Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad. - Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. - Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. - Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. - Tempus används på ett riktigt sätt.
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. - Stavfel finns med de stör inte förståelsen. - Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. - Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen. - Stor/liten bokstav och punkt används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet. - Få stavfel finns. - Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: