Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, vi och vår planet- vt 2021

Skapad 2021-02-21 20:11 i Ringstorpsskolan Helsingborg
En matris för geografi som till hör den pedagogiska planeringen med namnet "Jag, vi och vår planet- vt 2021".
Grundskola 4 – 6 Geografi

En matris för geografi som till hör den pedagogiska planeringen med namnet "Jag, vi och vår planet- vt 2021".

Eleven kan resonera om frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Grundläggande kunskaper
Enkla och till viss del I huvudsak fungerande Grundläggande
Goda kunskaper
Utvecklade Relativt väl Relativt ändamålsenlig
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat Välfungerande Komplexa Effektivt
Hållbar utveckling och miljöetiska val
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på klimatsmarta val i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på klimatsmarta val i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på klimatsmarta val i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Grundläggande kunskaper
Enkla och till viss del I huvudsak fungerande Grundläggande
Goda kunskaper
Utvecklade Relativt väl Relativt ändamålsenlig
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat Välfungerande Komplexa Effektivt
Orsakssamband levnadsvillkor
Du kan ge något förslag på orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan ge några förslag på orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan ge flera förslag på orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du ger minst ett exempel på hur människors levnadsvillkor kan förbättras, och försöker förklara vad det leder till.
Du ger några exempel på hur människors levnadsvillkor kan förbättras, och förklarar vad det sedan kan leda till.
Du ger flera exempel på hur människors levnadsvillkor kan förbättras och förklarar vad dessa kan leda till. Du resonerar kring flera perspektiv, både hur det påverkar individen och samhället.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerade sätt samt för resonemang om källor användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Enkla och till viss del I huvudsak fungerande Grundläggande
Goda kunskaper
Utvecklade Relativt väl Relativt ändamålsenlig
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat Välfungerande Komplexa Effektivt
Undersöka
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika kartor och hämta information för att undersöka omvärlden.
Du kan på ett relativt väl sätt använda olika kartor och hämta information för att undersöka omvärlden.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda olika kartor och hämta information för att undersöka omvärlden.
Värdera källor
Du för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier
Du kan använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt i en fältstudie.
Du kan använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt i en fältstudie.
Du kan använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt i en fältstudie.

Eleven kan använda begrepp på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Enkla och till viss del I huvudsak fungerande Grundläggande
Goda kunskaper
Utvecklade Relativt väl Relativt ändamålsenlig
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat Välfungerande Komplexa Effektivt
Begrepp
När du resonerar finns det med några begrepp.
När du resonerar finns det med ganska många begrepp.
När du resonerar finns det med många begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: