Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2021-02-21 21:32 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Engelska
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och förstå
Du kan välja enkla texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja enkla texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja enkla texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Samtala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: