Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått v 9-13

Skapad 2021-02-22 12:07 i Folkungaskolan Linköping
Här ser du vad du behöver kunna för att nå olika nivåer i arbetet med tabeller, diagram och lägesmått.
Grundskola 4 – 5 Matematik

Här ser du vad du behöver kunna för att nå olika nivåer i arbetet med tabeller, diagram och lägesmått.

Metod och strategi

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen
Jag kan detta
Når jag denna nivå så överstiger jag målen.
Att göra och tolka en tabell Jag vet vad en tabell är. Jag har svårt för att göra och/eller tolka tabeller. Uppg 1,2
Att göra och tolka en tabell Jag kan skapa och tolka en tabell, men det kan bli fel ibland. Uppg 1,2
Att göra och tolka en tabell Jag kan skapa och tolka en tabell utan att det smyger in slarvfel eller felavläsningar. Uppg 1,2
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt och använder då bl a tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan lösa problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Lgr11
Att tolka diagram Jag vet vad ett diagram är. Jag har svårt för att tolka diagram. Uppg 3,4
Att tolka diagram Jag kan tolka ett diagram, men det kan bli fel ibland. Uppg 3,4
Att tolka diagram Jag kan tolka ett diagram utan att det smyger in slarvfel eller felavläsningar. Uppg 3,4
Att rita ett diagram Jag kan läsa av den givna tabellen men behöver hjälp i skapandet av diagrammet. Uppg 7
Att rita ett diagram Jag kan läsa av den givna tabellen och gör ett diagram på egen hand. Mitt diagram är inte helt tydligt eller korrekt. Uppg 7
Att rita ett diagram Jag kan läsa av den givna tabellen och gör ett diagram på egen hand. Diagrammet är tydligt och helt korrekt. Uppg 7

Begrepp

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen
Jag kan detta
Når jag denna nivå så överstiger jag målen.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Lgr11
Kunna förklara begrepp Jag känner till begreppen medelvärde, median och typvärde men kan inte förklara deras betydelse till fullo. Uppg 5d
Kunna förklara begrepp Jag kan förklara begreppen medelvärde, median och typvärde. Uppg 5d
Kunna förklara begrepp Jag kan förklara begreppen medelvärde, median och typvärde. Jag kan även ge tydliga exempel till mina förklaringar. Uppg 5d
Kunna räkna med lägesmått Jag behöver träna på att räkna med lägesmått. Uppg 5, 6
Kunna räkna med lägesmått Jag kan räkna med något lägesmått. Uppg 5, 6
Kunna räkna med lägesmått Jag kan räkna med alla tre lägesmått. Uppg 5, 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: