Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröllopstårtan

Skapad 2021-02-22 13:25 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod och problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder
Bestämmer rätblockets bottenarea korrekt med enhet
Använder formeln för cirkelns area och bestämmer ett godtagbart värde på r i kvadrat
Använder formeln för cirkelns area för att bestämma radien genom att använda kvadratroten
Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
Bestämmer areorna för tårtorna godtagbart, t.ex. genom prövning eller har en metod för att bestämma en diameter utifrån en area.
Löser problemet i c) och bestämmer diametrarna godtagbart för alla tre tårtorna.
Bestämmer diametrarna för alla tre tårtorna och ger ett rimligt svar med lämplig noggrannhet.
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Gör korrekt enhetsbyte för att kunna jämföra areor
Använder förhållandet 1:2:4 (en sjundedel) vid beräkning av tårtornas areor.
Använder begrepp med stor säkerhet (förhållandet 1:2:4, cirkelns area samt kvadratrot).
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt och omfattar större delen av uppgiften.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi och omfattar hela uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: