Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Skapad 2021-02-22 14:04 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stavning.
Du stavar med viss säkerhet de vanligaste orden korrekt men är i övrigt osäker, Förstår dubbelteckning men använder inte regeln.
Du kan stava till de vanligaste orden korrekt och använder till stor del regler för dubbelteckning och övriga ord med ganska god säkerhet.
Du använder dig av reglerna för stavning och stavar med mycket god säkerhet de flesta orden i svenska språket korrekt.
Skiljetecken.
Du använder dig av skiljetecken (. , ? ! ) stundtals men är inte säker på var dessa ska finnas, ibland kan de saknas och ibland finnas på fel plats.
Du använder dig av skiljetecken (. , ? ! ) till stor del och har en ganska god säkerhet i ditt användande.
Du använder dig av skiljetecken (. , ? ! ) med mycket god säkerhet och vet när och var dessa ska finnas i en text.
Språkriktighet
Ditt språk, i det du skriver, är till största delen skriftspråk. Stundtals kan du använda talspråk och ibland används fel böjningsformer av orden. Ordföljden kan ibland bli felaktig.
Ditt språk, i det du skriver, uppvisar en ganska god säkerhet. Du använder dig av ett till största delen korrekt skriftspråk, där talspråk, fel böjningsformer och felaktig ordföljd är förekommande,men till liten del.
Ditt språk, i det du skriver, uppvisar en mycket god säkerhet. Du använder ett korrekt skriftspråk, böjer orden rätt och använder en korrekt ordföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: