Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikmatris åk 4-6

Skapad 2012-02-28 21:48 i Västra skolan Hudiksvall
En bedömningsmatris i sex steg, varav tre är uttryckta i skrift. Stegen däremellan tyder på att eleven är på väg mot nästa nivå.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Teknikmatris åk 4-6

Teknikmatris åk 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera teknisk lösningar
  • Tk
Du kan beskriva en enkel teknisk lösning i vardagen och till viss del hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en enkel teknisk lösning i vardagen och hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en enkel teknisk lösning i vardagen, visa på andra liknande lösningar och hur deras olika delar samverkar.
Utarbeta tekniska lösningar
  • Tk
Du kan pröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Du kan pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Du upptäcker problem eller behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbetar ett förslag till lösning genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Dokumentation
  • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med vissa av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör utvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer relativt väl.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer väl.
Konsekvenser av teknikval
  • Tk
Du kan föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling
  • Tk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och några drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och vilka drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och vilka drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: