Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik VT21

Skapad 2021-02-22 14:23 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Användning av stilfigurer
* Du visar bara att du letat efter de stilfigurer du hittar i stycket du analyserar. * Du hittar 1 stilfigur i stycket du analyserar.
* Du visar att du letat efter de flesta stilfigurer i listan, även de stilfigurer som inte finns med i stycket ni analyserar. * Du hittar NÅGRA stilfigurer i stycket du analyserar. * Du visar att du känner till EN stilfigur genom att förklara hur du vet att det är en stilfigur. Ex: *ta dig i kragen* är en metafor eftersom det inte är bokstavligt menat.
* Du visar att du letat efter ALLA stilfigurer i listan, även de stilfigurer som inte finns med i stycket ni analyserar. * Du hittar DE FLESTA stilfigurer i stycket du analyserar. * Du visar att du känner till NÅGRA stilfigurer genom att ge 1 förklaring/stilfigur. Ex: *söta som socker* är en liknelse eftersom det är ett bildligt uttryck med ordet "som" + en alliteration eftersom alla 3 ord börjar på bokstaven S.
->> * Du hittar NÄSTAN ALLA stilfigurer i stycket du analyserar. * Du visar att du känner till ALLA stilfigurer genom att ge 1 förklaring/stilfigur. Ex: *söta som socker* är en liknelse eftersom det är ett bildligt uttryck med ordet "som" + en alliteration eftersom alla 3 ord börjar på bokstaven S.
Tolka och resonera om budskap
* Du hittar inget tema i låttexten. * Du försöker inte förklara hur du har hittat temat.
* Du hittar 1 tema i låttexten. * Du FÖRSÖKER FÖRKLARA varför du tycker att det är låttextens tema med inga eller 1 ledtråd från texten. * Du FÖRSÖKER FÖRKLARA hur du har läst mellan raderna och tolkat texten.
* Du hittar 1 tema i låttexten. * Du FÖRKLARAR varför du tycker att det är låttextens tema med minst 2 ledtrådar från texten. * Du FÖRKLARAR hur du har läst mellan raderna och tolkat texten. * Du DISKUTERAR temat med din klasskompis.
* Du hittar 1 (eller fler tema) i låttexten. * Du FÖRKLARAR på ett TYDLIGT och KONKRET sätt varför du tycker att det är låttextens tema med minst 2 ledtrådar från texten. * Du FÖRKLARAR på ett TYDLIGT sätt hur du har läst mellan raderna och tolkat texten. * Du DISKUTERAR temat med din klasskompis och utforskar eventuella andra tema.
Tolka och resonera om verket och upphovsmannen
* Du hittar inga ledtrådar/kopplingar mellan låttexten och Ken Rings liv.
* Du hittar 1 ledtråd/koppling mellan låttexten och Ken Rings liv. *Du FÖRSÖKER FÖRKLARA hur ledtråden/kopplingen i låttexten hör ihop med Ken Rings liv.
* Du hittar 2 eller fler ledtrådar/kopplingar mellan låttexten och Ken Rings liv. *Du FÖRKLARAR på vilket sätt/hur ledtrådarna i låttexten hör ihop med Ken Rings liv.
* Du hittar 3 eller fler ledtrådar/kopplingar mellan låttexten och Ken Rings liv. * Du FÖRKLARAR på ett TYDLIGT sätt hur ledtrådarna i låttexten hör ihop med Ken Rings liv.
Historiskt och kulturellt sammanhang
* Du hittar inga ledtrådar i låttexten till att den är skriven i Sverige. * Du hittar inga ledtrådar i låttexten till att den är skriven på 1990/2000/2010talet.
* Du hittar 1 ledtråd i låttexten till att den är skriven i Sverige. * Du hittar 1 ledtråd i låttexten till att den är skriven på 1990/2000/2010talet.
* Du hittar 1 ledtråd i låttexten till att den är skriven i Sverige och FÖRKLARAR varför det är en ledtråd. * Du hittar 1 eller fler ledtrådar i låttexten till att den är skriven på 1990/2000/2010talet och FÖRKLARAR varför det är en ledtråd.
* Du hittar 1 eller fler ledtrådar till att låttexten är skriven i Sverige och FÖRKLARAR på ett TYDLIGT sätt varför det är en ledtråd. * Du hittar 1 eller fler ledtrådar i låttexten till att den är skriven på 1990/2000/2010talet och FÖRKLARAR på ett TYDLIGT sätt varför det är en ledtråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: