Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trummor-fjärdedelskomp

Skapad 2021-02-22 15:10 i Solskiftesskolan Österåker
Lärandematris: Trummor-Fjärdedelskomp
Grundskola 6 – 9

Lärandematris: Trummor-Fjärdedelskomp

Ny rubrik

  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu  7-9   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  • Mu  7-9   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  • Mu  7-9   Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  • Mu  E 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  • Mu  C 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  • Mu  A 9   Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven kan spela fjärdedelskomp med händerna, på hi-hat och virveltrumma. Eleven kan med lärarledning hoppa tillbaka in i takten om hen tappar bort sig. Det gör inget om det blir baktakt. Eleven håller ett hyfsat jämt tempo
Eleven kan spela fjärdedelskomp med händerna på hi-hat och virveltrumma och högerfoten på bastrumma på första slaget. Eleven kan hoppa tillbaka in i samma tempo övriga elever. Det gör inget om det blir baktakt. Eleven håller ett jämt tempo.
Eleven kan spela fjärdedelskomp med händerna på hi-hat och virveltrumma och högerfoten på bastrumma på första slaget. Eleven tappar inte bort sig, alternativt hoppar in på rätt taktslag, i det tempo övriga elever spelar. Eleven håller ett jämt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: