Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering för tema

Skapad 2021-02-22 16:06 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Grovplanering inför exempelvis tema eller projekt på gruppnivå. Svarar på frågorna VAD? – VARFÖR? – HUR? – VEM? Huvudrubriker är: -Innehåll och arbetssätt -Barns inflytande -Pedagogisk dokumentation -Reflektion under arbetet
Förskola

Övergripande planering för grupp xxxxxxxx läsåret 2020/2021

Didaktik är läran om undervisning, alltså alla de faktorer som påverkar undervisningens innehåll och genomförande. Man måste ställa sig de fyra frågorna VAD? – VARFÖR? – HUR? – VEM? för att kunna planera, genomföra, följa upp och analysera utbildningen

ANSVARIG
Vilken/vilka pedagoger är ansvarig för denna planering?

Årets fokuserade läroplansmål

Vilka fokusområden har vi?
VAD?
Övergripande mål Vad ska barnen utveckla? Beskriv vad barnen ska uppleva, utforska, fundera kring etc
VARFÖR?
Vad är syftet med temat/projektet/aktiviteten?
VEM?
Vilka barn? Vilken pedagog? Speciella behov?

Innehåll och arbetssätt (Genomförande)

VAD?
Vad ska ni göra? Beskriv vad ni ska arbeta med?
HUR? (Praktiskt)
Material, plats, litteratur, tid, förutsättningar..
HUR? (Pedagog)
Arbetssätt, förhållningssätt? Hur ska du arbeta? Hur tänker du om ditt arbete som pedagog? Förebild?
BARNS INFLYTANDE
Vad har barnen möjlighet att påverka?
  • Lpfö 18
  • Lpfö 18
  • Lpfö 18
PEDAGOGISK DOKUMENTATION
Vad, hur, när och vem dokumenterar? Vem delges? Var?
  • Lpfö 18
  • Lpfö 18
REFLEKTIONER
Fick du bekräftelse på något du trodde? Blev du förvånad över något? VAD? Var innehållet det bästa? Vad var mindre bra? VEM? Var det rätt sammansättning på gruppen? Hur kunde man gjort i stället? HUR? Hur fungerade du som pedagog? Kunde du som pedagog gjort något annorlunda? Arbetssätt? Förhållningssätt?
  • Lpfö 18
  • Lpfö 18
  • Lpfö 18

UTVECKLING OCH KVALITETSÄKRING

Vad tar vi med oss till nästa termin/tema/projekt? Vad ska vi tänka på? Vad kan vi utveckla?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: