Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap årskurs 6

Skapad 2021-02-23 13:59 i Gullhedskolan Sandviken
I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 6.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Förmågan att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang:

E
C
A
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Förmågan att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

E
C
A
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privat-ekonomi.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation

Förmågan att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

E
C
A
Eleven kan föra enkla resonemang om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö-och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: