Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - Sva

Skapad 2021-02-24 14:47 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Underlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa med flyt
  • SvA  E 9
  • SvA  C 9
  • SvA  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Berättande texter
  • SvA  E 9
  • SvA  C 9
  • SvA  A 9
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: