Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig och skriftlig framställning - Svenska 2

Skapad 2021-02-24 17:54 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Skriv och håll ett argumenterande tal i svenska 2
Gymnasieskola Svenska

Muntlig framställning

På väg
Grundläggande
Utvecklade
Väl utvecklade
Innehåll och framförande
Förmåga 1,2 och 4
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp Du har viss kontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor Du använder presentationstekniskt hjälpmedel med viss säkerhet. Du formulerar en tes och kan ge välgrundade argument till stöd för den.
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp Du har viss kontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor Du använder presentationstekniskt hjälpmedel med säkerhet, och detta stöder samt tydliggör den muntliga framställningen. Du formulerar en tes, håller dig konsekvent till den, och kan ge välgrundade argument till stöd för den.
Du genomför med säkerhet muntlig framställning inför en grupp Du har god åhörarkontakt med din publik, t.ex. genom ögonkontakt eller frågor Du använder presentationstekniskt hjälpmedel med säkerhet, och detta är väl integrerat i den muntliga framställningen. Du formulerar en tes, håller dig konsekvent till den, och kan ge välgrundade argument till stöd för den.
Disposition
Förmåga 3
Dispositionen är anpassad efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Dispositionen är väl anpassad efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Dispositionen är väl anpassad efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språk
Förmåga 2
Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel, t.ex. stilfigurer som retoriska frågor och anaforer, eller planerad publikkontakt
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du använder med säkerhet retoriska verkningsmedel, t.ex. stilfigurer som retoriska frågor och anaforer, eller planerad publikkontakt
Språk och stil är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel, t.ex. stilfigurer som retoriska frågor och anaforer, eller planerad publikkontakt

Skriftlig framställning

På väg
Grundläggande
Utvecklade
Väl utvecklade
Innehåll
Du kan formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor, och med utgångspunkt i detta skriva en argumenterande text I texten visar du att du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den, och ge välgrundade argument till stöd för den När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor, och med utgångspunkt i detta skriva en argumenterande text som ger nya perspektiv. Du resonerar och drar slutsatser. I texten visar du att du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den, och ge välgrundade argument till stöd för den. Vidare kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa informationen från olika källor, och med utgångspunkt i detta skriva en argumenterande text som innehåller generaliseringar, illustrerade exempel och nya vidgade perspektiv. Du resonerar och drar välgrundade slutsatser. I texten visar du att du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning - samt är styckeindelad.
Texten är väldisponerad, sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning - samt är styckeindelad. Textens delar är vidare lagom långa i förhållande till varandra, och övergångar mellan delar fungerar smidigt.
Texten är väldisponerad, sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning - samt är styckeindelad. Textens delar är vidare lagom långa i förhållande till varandra, och övergångar mellan delar fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för bl.a. stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för bl.a. stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är KLART och varierat och innehåller goda formuleringar. TEXTEN ÄR TYDLIG och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för bl.a. stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är TRÄFFSÄKERT, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram sitt budskap.
Anpassning till sammanhanget
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituationen (du anpassar alltså språk och text efter genre och situation)
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituationen (du anpassar alltså språk och text efter genre och situation)
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituationen (du anpassar alltså språk och text efter genre och situation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: