Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Recension (radioföljetong)

Skapad 2021-02-25 11:01 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak i en recension
Innehållet passar relativt väl i en recension.
Innehållet passar väl i en recension.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår i huvudsak.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår relativt väl.
Elevens åsikt om radioföljetongen framgår väl.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp någon relevant aspekt av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett enkelt sätt.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp några relevanta aspekter av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett utvecklat sätt.
Eleven fördjupar sin analys av Fallet Alma Diaz genom att ta upp väl valda aspekter av radioföljetongens innehåll, form eller språk på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Det råder viss balans mellan referat och och analys av radioföljetongen.
Det råder relativt god balans mellan referat och analys av radioföljetongen.
Det råder god balans mellan referat och analys av radioföljetongen.
Språk och stil
Språket passar i huvudsak i en recension.
Den språkliga stilen passar relativt väl i en recension.
Språket är stilistiskt säkert och passar i en recension.
Ordvalet uppvisar viss varation.
Ordvalet är varierat.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: