Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris referat åk 9- 20/21

Skapad 2021-02-27 11:36 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Svenska

Referat

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Struktur Textbindning/röd tråd
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Den är relativt lätt att följa och har en relativt tydlig röd tråd. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och begriplig och den har en tydlig röd tråd. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och den har en mycket tydlig röd tråd. Textbindningen är välutvecklad.
Struktur Texten följer genren vad gäller användning av referatmarkörer, källhänvisning och egen formulering
Texten innehåller några referatmarkörer, har med någon typ av källhänvisning och är till viss del skriven med egna formuleringar.
Texten innehåller referatmarkörer använda på ett väl sätt, har med källhänvisning som är väl fungerande samt är skriven mestadels med egna formuleringar.
Texten innehåller referatmarkörer använda mycket väl, har med korrekt källhänvisning som är mycket väl fungerande samt är skriven med egna formuleringar.
Språk och stil Tempus
Val av tempus fungerar till största del, men kan innehålla några tempusväxlingar
Val av tempus är i huvudsak korrekt.
Val av tempus är korrekt.
Språk och stil Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är för det mesta korrekt, men det kan vara något fel på några ställen.
Meningsbyggnaden är korrekt och relativt varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Texten följer för det mesta skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och stor bokstav. Den kan innehålla några fel.
Texten följer skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och stor bokstav. Endast ett fåtal fel kan förekomma.
Texten följer skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och stor bokstav helt och hållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: