Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift GEOMETRI år 8

Skapad 2021-02-27 14:23 i Läroverket Hudiksvall
matrisen används till uppgiften att bygga en förpackning tillsammans med ett formulär som eleverna får som avslutande resonemang kring volym
Grundskola 8 Matematik

denna matris visar vilka förmågor du visat i arbetet med geometri som vi avslutar med uppgiften att bygga en egen förpackning

E
C
A
BEGREPP
Bedömningen avser kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar att jag vet vad volym är.
Jag visar goda kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar att jag vet vad begränsningsarea är. Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp med given volym.
Jag visar mycket goda kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar kännedom om de olika kropparnas egenskaper, t.ex kon, cylinder, pyramid.
Jag anger mått i rätt enhet.
Jag gör korrekta enhetsomvandlingar.
Jag gör korrekta enhetsomvandlingar och visar god säkerhet för enheter gällande volym, area och längd.
METOD
Bedömningen avser val av metod och hur väl metoderna genomförts.
Jag visar en i huvudsak fungerande metod för att beräkna delar av uppgiften. Jag visar att jag kan beräkna volymen på en geometrisk kropp.
Jag använder ändamålsenliga metoder för att beräkna delar i uppgiften. Jag visar hur jag beräknar volym på en geometrisk kropp med given volym. Jag kan se hur volymen förändras när förpackningen förändras
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna uppgiften. Jag visar hur jag beräknar volym på en kon, cylinder eller pyramid med i förväg angiven volym. Jag kan även se sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarean på en geometrisk kropp.
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarea på en geometrisk kropp med given volym.
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarea på en kon, cylinder eller pyramid med i förväg angiven volym.
PROBLEM
Bedömningen avser hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl jag tolkar resultat och drar slutsatser.
Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp som jag själv väljer.
Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp som har volymen 2liter Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag visar det mest effektiva sättet. Jag använder t.ex. algebraisk metod eller annan metod för att räkna ut höjden.
RESONEMANG
Bedömningen avser förmågan att föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Jag för ett enkelt skriftligt eller muntligt resonemang.
Jag för ett utvecklat skriftligt eller muntligt resonemang. Jag visar t.ex. något förslag på mått på geometrisk kropp med given volym.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang. Jag visar förslag på mått på en av kropparna kon, cylinder eller pyramid med angiven volym.
Jag ritar en skiss över en geometrisk kropp och sätter ut mått på skissen.
Jag ritar en skiss och sätter ut mått med korrekta enheter.
Jag ritar en skalenlig bild på kon, cylinder eller pyramid och sätter ut mått med korrekta enheter.
KOMMUNIKATION
Bedömningen avser kvalitet på redovisning - muntligt och/eller skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Mina redovisningar omfattar delar av uppgiften, är möjliga att förstå och går att följa.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften, är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och gott matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: