Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text-matris

Skapad 2021-02-28 09:52 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Argumenterande text - insändare, debattartikel.
Grundskola 8 – 9

Argumenterande text - insändare, debattartikel.

Ännu inte uppnått färdigheter för betyg E E
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Struktur
Den argumenterande texten saknar någon del av textgenrens struktur. En eller flera delar av strukturen är alltför otydlig.
Den argumenterande texten har en i huvudsak fungerande struktur. (Inledning - presentation av tesen huvudinnehåll - argument och motargument, avslutning - uppmaning, slutsats.)
Den argumenterande texten har en tydlig och fungerande struktur. (Tydlig inledning - presentation av tesen och bakgrund, huvudinnehåll - argument med stödargument och motargument med bemötande, tydlig avslutning - uppmaning, slutsats.)
Den argumenterande texten har en väl fungerande struktur. (Tydlig och effektfull inledning - presentation av tesen och bakgrund, huvudinnehåll - tydliga argument med genomtänkta stödargument och motargument med tydligt och genomtänkt bemötande, tydlig och effektfull avslutning - uppmaning, slutsats.)
Innehåll
Den argumenterande textens innehåll har en otydligt formulerad tes - åsikt. Argumenten för tesen är otydligt formulerade eller saknas. Stödargumenten är otydliga eller saknas. Motargumentet är otydligt formulerat och/eller saknar bemötande.
Den argumenterande textens innehåll har en enkelt formulerad tes - åsikt. Argument finns, men är outvecklade eller otydligt formulerade. Stödargumenten är otydliga men finns med. Motargument finns, men är outvecklat, och har ett outvecklat bemötande eller saknar bemötande.
Den argumenterande textens innehåll har en tydligt formulerad tes där det framgår vad du vill ändra på. Tydliga argument finns. Stödargument finns som underbygger huvudargumentet - förklarar och motiverar dina tankar. Det finns exempel på sak- och känsloargument. Det finns försök till källhänvisning. Tydligt motargument finns som bemöts tydligt med eget argument.
Den argumenterande textens innehåll har en tydligt formulerad tes där det tydligt framgår vad du vill ändra på. Tydligt formulerade argument finns där resonemanget är lätt att följa. Det finns stödargument som underbygger huvudargumentet på ett effektivt sätt. Det finns både sak- och känsloargument. Det finns tydliga och relevanta källhänvisningar till sakargumenten. Tydligt motargument finns som bemöts med ett starkt och relevant argument.
Skrivregler
Du behärskar ännu inte skrivreglerna ordentligt. Texten saknar ofta skiljetecken, stor bokstav och/eller styckeindelning. Verbens tempusformer används inkonsekvent.
Du behärskar skrivreglerna. (skiljetecken, stor bokstav, styckeindelning, stavning och tempus.)
Du behärskar skrivreglerna väl. (skiljetecken, stor bokstav, styckeindelning, stavning och tempus.)
Meningsbyggnad
Du skriver ofullständiga meningar och texten saknar fungerande textbindning- bindeord.
Du skriver enkla meningar som är övervägande korrekta. Meningarna radas upp med enkla och upprepade bindeord.
Du försöker utveckla satsbyggnaden med bisatser och varierad meningsbyggnad. Du försöker variera bindeorden i och mellan meningarna
Du behärskar och använder en korrekt och utvecklad meningsbyggnad. Du variera meningsbyggnaden medvetet och träffsäkert. Du använder varierade bindeord i och mellan meningarna på ett medvetet sätt.
Ordval och stilnivå
Språket i den argumenterande texten är talspråksmässigt med t.ex. slanguttryck. Stilen på språket passar inte textens syfte - argumenterande och tänkta läsare.
Du försöker variera ordvalet. Det är mestadels enkelt. Ordval och stil passar i huvudsak textgenren, dess ämne och tänkta läsare.
Ordvalet är varierat och passar den argumenterande texten. Stilnivån på språket fungerar oftast för textgenren, dess ämne och tänkta läsare.
Du har ett övertygande språk och utnyttjat ordens valörer medvetet. Ordvalet är varierat och håller en jämn stilnivå. Språket fungerar väl för den argumenterande textgenren, dess ämne och tänkta läsare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: