Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2021-02-28 16:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
F-nivå
E-nivå
grundläggande kunskap och förmåga
C-nivå
utvecklad kunskap och förmåga
A-nivå
väl utvecklad kunskap och förmåga
Förberedelse
Lässtrategier Nyckelord
Du använder någon lässtrategi. Kan ta ut nyckelord till viss del men får även med lite oväsentliga ord eller delar.
Du använder några lässtrategier på ett relativt givande sätt. Kan ta ut nyckelord som är relevanta men har lite svårt att välja effektivt.
Du använder flera olika lässtrategier på ett passande och effektivt sätt. Tar ut passande och välvalda nyckelord som används på ett mycket effektivt sätt.
Innehåll
begriplighet relevans ordval
Presenterar ett innehåll som är förståeligt och i huvudsak relevant. Använder till viss del egna ord.
Presenterar ett innehåll som är tydligt och relevant. Tänker på mottagaren så att det t ex inte blir för svårt att förstå. Använder egna ord till övervägande del.
Presenterar ett välvalt innehåll, där både helhet och viktiga detaljer framgår, på ett tydligt sätt. Använder egna ord och förklarar och förtydligar sådant som kan vara svårt för dina åhörare att förstå.
Framförande
Du har viss kontakt med åhörarna. Läser mestadels innantill ur manus. Talar lite otydligt emellanåt och lite för snabbt.
Du talar relativt fritt och använder stödord måttligt. Har ögonkontakt med åhörarna. Talar tydligt och med lagom tempo.
Du talar fritt och engagerat. Varierar tonfall, använder kroppsspråk för att förstärka eller förtydliga. Du talar tydligt och har naturliga pauser i talet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: