Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 2 Bedömningsmatris för mini-GA i ÅK 2

Skapad 2021-03-01 09:02 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi

Mini-GA: Etik i medicinska frågor

E
C
A
Aspekt 1 - Fakta och innehåll (bakgrunden)
Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom biologi/medicin. Du använder dessa med viss säkerhet när du formulerar din bakgrund.
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp inom biologi/medicin. Du använder dessa med viss säkerhet när du formulerar din bakgrund
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom biologi/medicin. Du använder dessa med säkerhet när du formulerar din bakgrund
Aspekt 2 - Det vetenskapliga arbetssättet (metoden)
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. I arbetet formulerar du med viss säkerhet enkla egna frågor.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. I arbetet formulerar du med viss säkerhet enkla egna frågor.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. I arbetet formulerar du med säkerhet komplexa egna frågor.
Aspekt 3 - Det vetenskapliga arbetssättet (resultat och diskussion)
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar din metod med enkla omdömen och motiverar din slutsats med enkla resonemang
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar din metod med enkla omdömen och motiverar din slutsats med välgrundat resonemang
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar din metod med nyanserade omdömen och motiverar din slutsatsmed välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar av metoden.
Aspekt 4 - Självständighet
Du planerar och genomför i samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Detta inkluderar att följa tidsplanen.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett bra sätt. Detta inkluderar att följa tidsplanen.
Aspekt 5 - Diskussionen
Du diskuterar översiktligt frågor som rör medicinens betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram enkla argument och redogör översiktligt för ditt ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor som rör medicinens betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för ditt ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör medicinens betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för ditt ställningstagande. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Aspekt 6 - Språket i rapporten
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Aspekt 7 - Källkritik och källhänvisning
Du använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källhänvisning finns i viss mån.
Du använder du olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källhänvisning finns i stor utsträckning.
Du använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källhänvisning är utan anmärkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: