Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-Gruppens Slöjdmatris, 1-3

Skapad 2012-03-01 14:02 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Slöjd-CÄ-gruppens (Kungsbacka Kommun) förslag till bedömningsmatris. Matrisen bygger på det centrala innehållet i årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 1-3 formulerade utifrån det centrala innehållet.

Förmågan att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
(planering)
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut efter att ha sett olika förslag på vad som är möjligt att göra.
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut efter att ha sett olika förslag på vad som är möjligt att göra. Jag gör en enkel skiss på mitt arbete.
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut. Jag väljer en skiss på mitt arbete efter att ha skissat flera olika förslag.
Arbetssätt och hantverksmoment
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kan följa enkla instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kan självständigt följa enkla instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Handhavande av redskap och berktyg
Jag kan med hjälp av min lärare prova enkla hantverkstekniker,handverktyg och redskap
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda enkla hantverkstekniker, handverktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda enkla hantverkstekniker, handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Jag får hjälp av min lärare att lösa mitt problem och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
I samtal med min lärare väljer jag mellan olika förslag att lösa mitt problem, och får på så sätt handlingsalternativ som leder framåt.
Jag ger olika förslag på att lösa mitt problem. Jag får hjälp av min lärare och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Jag känner till några handverktyg och redskap som använts.
Jag kan ge en muntlig värdering av slöjdarbetet.
Jag kan ge en muntlig värdering av arbetsprocessen och känner till några handverktyg och redskap som använts.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls uttryck.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg, form.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg, form material och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: