Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6A, kapitel 4

Skapad 2021-03-01 13:15 i Stordammens skola Uppsala
Ämnesmatris i matematisk år 4-6. Matrisen är baserat på InfoMentors material Heja som grundar sig på kunskapskraven i Lgr11. Matrisen är redigerad för att visa på matematikens fem förmågor.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder

  • använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra

  • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

  • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt

  • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser

F
E
C
A
Ansvarstagande
Stordammens tillägg.
Tar visst ansvar för ditt eget lärande.
Tar ansvar för ditt eget lärande och bidrar ofta till arbetsro i klassrummet.
Tar ansvar för ditt och gruppens lärande och bidrar till arbetsro i klassrummet.
Problemlösning
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder godtagbara metoder för att lösa matteproblem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Matematiska begrepp
Du visar inte att du når kraven för E.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett godtagbart sätt i välkända situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod och beräkningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett godtagbart sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla och mer komplicerade beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Kommunikation
Redovisa lösningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan beskriva och prata på ett godtagbart sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder godtagbart bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar till situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonemang
Diskutera matematik
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du bidrar i diskussioner för att motivera dina förklaringar och ställer enkla frågor.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: