Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1b - Block 4: Inlämning uppgift i gen-teknik EK19 Vt21

Skapad 2021-03-01 13:57 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Matris till din inlämning av uppgiften i Gen-teknik
Gymnasieskola Naturkunskap

Matris för inlämningsuppgift i Gen-teknik

E
C
A
Aspekt 1 - Bakgrund
Du förklarar översiktligt hur tekniken du valt fungerar.
Du förklarar utförligt hur tekniken du valt fungerar.
Du förklarar utförligt hur tekniken du valt fungerar. Det finns inga fel att anmärka på och man kan förstå dina argument utifrån den beskrivning du angett.
Aspekt 2 - Risker och möjligheter
Du lyfter någon risk och någon möjlighet med tekniken.
Du lyfter flera risker och möjligheter. De är inte bara etiska (alltså vad som känns rätt och fel)
Du lyfter flera risker och möjligheter. Du kan väga och värdera argumenten (alltså att exempelvis vissa möjligheter är större än andra). Du har ett nyanserat resonemang.
Aspekt 3 - Ställningstagande
Du har tagit ställning.
Du har tagit ställning samt motiverat ditt ställningstagande
Du har tagit ställning samt motiverat ditt ställningstagande på ett nyanserat och utförligt sätt.
Aspekt 4 - Källor och källhantering
Källor finns.
Du har angett alla dina källor och du har hanterat dessa på ett bra sätt.
Du har varit noga med källhänvisning, ex med fotnot. Du har hanterat dina källor utan anmärkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: