Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Kemi och miljö åk 5

Skapad 2021-03-01 21:11 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi

Tema: Kemi och miljö åk 5

Jag ...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kan förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att “Ingenting försvinner, allt finns kvar”
  • Ke  E 6
med hjälp av enkla begrepp t ex allt finns kvar, bryts ner, blir olika saker, går runt och allt blir andra saker i naturen.
med hjälp av enkla begrepp t ex allt finns kvar, bryts ner, blir olika saker, går runt och allt blir andra saker i naturen och flera svårare begrepp som omvandlas, förändras, gömmas undan, atom, nedbrytare, nya former och föreningar, kretslopp.
med hjälp av både enkla begrepp t ex allt finns kvar, bryts ner, blir olika saker, går runt och allt blir andra saker i naturen och flera svårare begrepp som omvandlas, förändras, gömmas undan, atom, nedbrytare, nya former och föreningar, kretslopp.
har kunskaper om materia,atom/molekyl, ämnens tre faser, grundämnen/kemiska föreningar, kemiska reaktioner, lösningar/blandningar, syror/baser som är ..
  • Ke  E 6
grundläggande och kan ge några exempel och beskriva dem var för sig
goda kan ge flera exempel och på ett enkelt sätt beskriva hur de hänger ihop
mycket goda och kan ge flera exempel och på ett enkelt sätt beskriva hur de hänger ihop och någon gemensam egenskap
kan förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning och vad ett lösningsmedel är
  • Ke  E 6
med hjälp av enkla begrepp och/eller genom att ge några exempel.
med hjälp av enkla begrepp och flera svårare begrepp som lösning, lösningsmedel och/eller genom att ge några exempel.
med hjälp av enkla begrepp och flera svårare begrepp som lösning, lösningsmedel och genom att ge flera exempel.
använder ...
  • Ke  E 6
ibland rätt kemiord och begrepp när jag förklarar
oftast rätt kemiord och begrepp när jag förklarar
alltid rätt kemiord och begrepp när jag förklarar
för resonemang om mat, avfall och kemikalier hemma som är ...
  • Ke  E 6
enkla och med någon enkel förklaring.
utvecklade och med några ganska tydliga förklaringar
välutvecklade och med flera tydliga förklaringar

Jag ...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kan göra enkla undersökningar som jag fått en planering till och ...
  • Ke  E 6
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen med lite hjälp
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen ganska bra
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen på egen hand
kan diskutera på ett ...
  • Ke  E 6
enkelt sätt om likheter eller skillnader av mitt resultat och vad det kan bero på
mer förklarande sätt om några likheter och/eller skillnader av mitt resultat och vad de kan bero på
tydligt och förklarande sätt om några likheter och skillnader av mitt resultat och vad de kan bero på
dokumenterar mitt arbete
  • Ke  E 6
genom att på ett enkelt sätt skriva och/eller rita hur jag gjort.
genom att på ett mer tydligt sätt skriva och/eller rita hur jag gjort.
genom att på ett mycket tydligt sätt skriva och/eller rita, så att man lätt kan följa hur jag gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: